Klachten

Mocht ondanks onze inspanningen het product niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de afdeling bemiddeling van het Webshop Keurmerk waarbij XL foto print is aangesloten.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Geschillen Commissie Stichting Webshop
Postbus 90600
2509LP Den Haag
web: www.keurmerk.info