Retouren & vervangingen

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u klachten heeft over het door u ontvangen product. Echter bij de maatwerk producten die u bij ons bestelt is het niet mogelijk deze retour te doen. Wanneer deze echter zijn beschadigd bij transport, of u denkt dat deze niet aan de productie eisen voldoen, dan zullen wij dit product graag bekijken, waarna we uw klacht beoordelen, en eventueel tot vervanging van het product overgaan.

Denkt u dat uw bestelling niet voldoen aan de norm, dan kunt u via de contact-pagina uw klacht indienen. Vul daarbij uw ordernummer, artikelomschrijving en de klacht in. Wij handelen uw melding daarna zo spoedig mogelijk af.

Indien uw klacht wordt gehonoreerd wordt het product vervangen of tot terugbetaling overgegaan. De keuze hiervan ligt bij Sterk Bedrukt. Wanneer wordt overgegaan tot terugbetaling vergoeden wij alle betalingen met betrekking tot de aankoop, inclusief eventuele leveringskosten welke in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klacht is gehonoreerd. Tenzij Sterk Bedrukt aanbiedt het product zelf af te halen, wordt gewacht met terugbetalen tot het product retour is ontvangen of er afdoende is aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Sterk Bedrukt gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. Aan de terugbetaling zijn geen kosten verbonden!